Your Environmental
Management Must Be Better

“เราอยากให้การจัดการสิ่งแวดล้อมของคุณดีขึ้น”

+ 0
ครั้งการให้บริการ
0
ลูกค้า
0
ผู้ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม
0 %
ลูกค้าพึงพอใจ

Update : 31-12-2021

One-Stop Services

บริการ
ครบวงจร

การจัดการสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยงานที่เกี่ยวข้องกันหลายด้าน โดยเราไม่สามารถทำเองได้ทั้งหมด จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาซัพพลายเออร์ หรือผู้ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมหลายรายเพื่อมาดำเนินการ มันน่าจะดีกว่าไหม หากคุณสามารถจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมดได้ด้วยการติดต่อเราเพียงที่เดียว

LABORATORY

บริการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม แบบครบวงจร ด้วยความร่วมมือกับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐาน และผ่านเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ

Because You are Unique

เพราะว่าคุณ
แตกต่างกัน

เราได้ออกแบบบริการที่เหมาะกับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ โดยพัฒนามาจากประสบการณ์ที่ได้ร่วมทำงานกับกลุ่มธุรกิจเฉพาะด้านต่างๆ ให้คุณสามารถปฏิบัติตามไปได้ทีละขั้นตอน ตามโซลูชั่นที่เราได้ออกแบบไว้

six steps to success

THE
SIAMMAT
WAY

With the goal of being trusted environmental partner we developed the working process to make sure all environmental problem will be solved legally and efficiency.

01

Data Collection

ในขั้นตอนแรกทางทีมงานสยามแมทฯ จะทำการรวบรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมโดยทีมงานจะทำการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสำคัญจากทุกภาคส่วน รวมทั้งเงื่อนไขและข้อกำหนดจากทางลูกค้าเพื่อนำมาประมวลผลออกแบบวิธีการจัดการที่เหมาะสมถูกต้องตามหลักกฎหมายต่อไป

02

Data Analysis

การวิเคราะห์ข้อมูล สยามแมทฯ จะนำข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดรวมถึงการนำข้อมูลจาก Siammat knowledge base เพื่อนำมาประมวลผลและวิเคราะห์ ออกแบบรูปแบบการจัดการที่เหมาะสมต่อไป

03

Design Solution

หลังจากที่เราได้ทำการเก็บรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว สยามแมทฯจะจัดการประชุมโดยรวบรวมบุคลากรทุกภาคส่วนเพื่อคิดวิเคราะห์หารูปแบบการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นให้เหมาะสม

04

ESP Procurement

หลังจากทางสยามแมทฯได้เสนอรูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับทางลูกค้าแล้วทางเราจะจัดหาผู้ให้บริการสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบริการโดยเลือก ESP ความเชี่ยวชาญของแต่ละ ESP ว่าเหมาะสมกับงานประเภทใด มีความชำนาญด้านไหน ดำเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดของทางลูกค้าและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและมีประสิทธิภาพ

05

Service with Quality Control

ระบบควบคุมคุณภาพที่ทางสยามแมทฯได้ทำการออกแบบระบบควบคุมการทำงาน โดยในขั้นตอนแรกทางวิศวกรสิ่งแวดล้อมจะทำการวางแผนขั้นตอนการทำงาน รวมถึงระบบการควบคุมการทำงานส่งกลับให้ลูกค้า เมื่อถึงเวลาปฏิบัติการจริงนอกจากการมีวิศวกรเข้าไปควบคุมการทำงานทุกขั้นตอนแล้วทางสยามแมทฯยังได้จัดเตรียมเอกสารเพื่อควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามขั้นตอน ถูกหลักการ และมีประสิทธิภาพ

06

Operation Report

เอกสารรายงานผลการปฏิบัติการจริง โดยวิศวกรสิ่งแวดล้อมของทางบริษัทจะเป็นผู้จัดทำและตรวจสอบรายงานการดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย

 

.

พวกเราพร้อมช่วยคุณแก้ปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

We have lots of experience

We have lots of Knowledge

พื้นที่อับอากาศ

สุขภาพกับการทำงานใน “พื้นที่อับอากาศ”

               สุขภาพกับการทำงานในการทำงานนั้นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กัน โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในพื้นที่อับอากาศ ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานที่มีเนื้อที่จำกัด ทางเข้าออกคับแคบ จึงเกิดการระบายความร้อน และอากาศที่ไม่เพียงพอ จนเกิดการสะสมของสารเคมีที่เป็นพิษ สารไวไฟ ปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ตัวอย่างพื้นที่ลักษณะนี้ได้แก่ถังน้ำมัน ถังสำหรับหมักดอง ไซโล ท่อขนาดใหญ่ ถังน้ำ ถ้ำ บ่อ อุโมงค์ เตา หรือห้องใต้ดิน ซึ่งพื้นที่เหล่านี้แก๊สหรือไอที่เกิดขึ้นจะไม่สามารถระบายไปได้ ผู้ที่เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวอาจสูดดมเอาแก๊สพิษต่าง ๆ เข้าไปในร่างกาย หรืออาจมีแก๊สที่ติดไฟสะสมจนเป็นอันตรายได้

บ่อบำบัดน้ำเสีย

สิ่งที่จะพิจารณาเมื่อต้องการทำบ่อบำบัดน้ำเสีย

               น้ำเสีย คือน้ำที่ผ่านกระบวนการใช้งานของมนุษย์จนมีคุณภาพที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่เกิดในกิจวัตรประจำวันอย่างการประกอบอาหาร การอาบน้ำชำระร่างกาย หรือการซักทำความสะอาดเสื้อผ้า กระบวนการภาคการเกษตร รวมถึงกระบวนการในภาคอุตสาหกรรมที่มักส่งผลให้เกิดปริมาณน้ำเสียในปริมาณมาก ๆ และเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมค่อนข้างสูง ซึ่งลักษณะและที่มาของน้ำเสียเหล่านี้คือตัวกำหนดว่าบ่อบำบัดน้ำเสียควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง                การบำบัดน้ำเสียคือการนำน้ำเสียมาผ่านกระบวนการขจัดสิ่งสกปรก และสารที่เป็นอันตรายต่าง ๆ ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำเสีย กระบวนการบำบัดน้ำเสียที่ดีควรปรับให้คุณภาพของน้ำเสียให้ได้มาตรฐานตรงตามกับที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ หรือสามารถนำกลับไปใช้งานได้ใหม่โดยไม่ก่อให้เกิดอันตายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยสิ่งที่ต้องพิจารณาเพื่อกำหนดขนาดและลักษณะของบ่อบำบัดน้ำเสียนั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ปริมาณของน้ำเสีย แน่นอนว่าปริมาณน้ำเสียในกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์นั้นมีขนาดและปริมาณที่แตกต่างกัน ซึ่งบ่อน้ำเสียที่ดีควรสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียในระดับที่มากที่สุดได้อย่างเพียงพอ

Free Environmental Law Update

อัพเดทกฎหมายสิ่งแวดล้อม ฟรี!

รับสิทธิ์ง่ายๆ เพียงกรอก Email ของคุณด้านล่าง

เราจะส่งอัพเดทกฎหมายใหม่ที่ประกาศในราชกิจจา ประจำเดือน โดยจะคัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อให้ท่านสะดวกในการนำไปประเมินความสอดคล้องในองค์กรของท่านต่อไป

Sign up for free