Your Environmental
Management Must Be Better

“เราอยากให้การจัดการสิ่งแวดล้อมของคุณดีขึ้น”

+ 0
ครั้งการให้บริการ
0
ลูกค้า
0
ผู้ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม
0 %
ลูกค้าพึงพอใจ

Update : 31-12-2020

One-Stop Services

บริการ
ครบวงจร

การจัดการสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยงานที่เกี่ยวข้องกันหลายด้าน โดยเราไม่สามารถทำเองได้ทั้งหมด จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาซัพพลายเออร์ หรือผู้ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมหลายรายเพื่อมาดำเนินการ มันน่าจะดีกว่าไหม หากคุณสามารถจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมดได้ด้วยการติดต่อเราเพียงที่เดียว

LABORATORY

บริการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม แบบครบวงจร ด้วยความร่วมมือกับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐาน และผ่านเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ

Because You are Unique

เพราะว่าคุณ
แตกต่างกัน

เราได้ออกแบบบริการที่เหมาะกับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ โดยพัฒนามาจากประสบการณ์ที่ได้ร่วมทำงานกับกลุ่มธุรกิจเฉพาะด้านต่างๆ ให้คุณสามารถปฏิบัติตามไปได้ทีละขั้นตอน ตามโซลูชั่นที่เราได้ออกแบบไว้

six steps to success

THE
SIAMMAT
WAY

With the goal of being trusted environmental partner we developed the working process to make sure all environmental problem will be solved legally and efficiency.

01

Data Collection

ในขั้นตอนแรกทางทีมงานสยามแมทฯ จะทำการรวบรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมโดยทีมงานจะทำการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสำคัญจากทุกภาคส่วน รวมทั้งเงื่อนไขและข้อกำหนดจากทางลูกค้าเพื่อนำมาประมวลผลออกแบบวิธีการจัดการที่เหมาะสมถูกต้องตามหลักกฎหมายต่อไป

02

Data Analysis

การวิเคราะห์ข้อมูล สยามแมทฯ จะนำข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดรวมถึงการนำข้อมูลจาก Siammat knowledge base เพื่อนำมาประมวลผลและวิเคราะห์ ออกแบบรูปแบบการจัดการที่เหมาะสมต่อไป

03

Design Solution

หลังจากที่เราได้ทำการเก็บรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว สยามแมทฯจะจัดการประชุมโดยรวบรวมบุคลากรทุกภาคส่วนเพื่อคิดวิเคราะห์หารูปแบบการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นให้เหมาะสม

04

ESP Procurement

หลังจากทางสยามแมทฯได้เสนอรูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับทางลูกค้าแล้วทางเราจะจัดหาผู้ให้บริการสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบริการโดยเลือก ESP ความเชี่ยวชาญของแต่ละ ESP ว่าเหมาะสมกับงานประเภทใด มีความชำนาญด้านไหน ดำเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดของทางลูกค้าและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและมีประสิทธิภาพ

05

Service with Quality Control

ระบบควบคุมคุณภาพที่ทางสยามแมทฯได้ทำการออกแบบระบบควบคุมการทำงาน โดยในขั้นตอนแรกทางวิศวกรสิ่งแวดล้อมจะทำการวางแผนขั้นตอนการทำงาน รวมถึงระบบการควบคุมการทำงานส่งกลับให้ลูกค้า เมื่อถึงเวลาปฏิบัติการจริงนอกจากการมีวิศวกรเข้าไปควบคุมการทำงานทุกขั้นตอนแล้วทางสยามแมทฯยังได้จัดเตรียมเอกสารเพื่อควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามขั้นตอน ถูกหลักการ และมีประสิทธิภาพ

06

Operation Report

เอกสารรายงานผลการปฏิบัติการจริง โดยวิศวกรสิ่งแวดล้อมของทางบริษัทจะเป็นผู้จัดทำและตรวจสอบรายงานการดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย

 

.

พวกเราพร้อมช่วยคุณแก้ปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

We have lots of experience

We have lots of Knowledge

การกำจัดสารเคมีอย่างไรให้ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การกำจัดสารเคมีอย่างไรให้ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทุก ๆ โรงงานอุตสาหกรรมควรหาวิธีการกำจัดสารเคมีให้ถูกต้องตามขั้นตอน และ ให้ได้อย่างปลอดภัย เพื่อช่วยลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมได้ การกำจัดสารเคมีที่ต้องทำลาย อาจจะเป็นสารเคมีที่เก็บไว้นานแล้ว และไม่ต้องการใช้อีก หรือ เป็นสารเคมีที่เกิดขึ้นจากขบวนการของโรงงานอุตสาหกรรม จากการทดลองในห้องปฏิบัติการที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ หรืออาจเป็นสารเคมีที่หกเลอะโดยบังเอิญ และในการกำจัดสารเคมี แต่ละครั้งจะมีวิธีการปฏิบัติไม่เหมือนกัน และในแต่ละครั้งก็อาจเกิดอันตรายในรูปแบบต่าง ๆ ขึ้นกับคุณสมบัติของสารเคมีที่ต้องการกำจัด วิธีการทั่ว ๆ ไปสำหรับการกำจัดสารเคมี ได้แก่ การเผาทิ้ง การฝัง

การแยกประเภทของสารเคมี

สารเคมี สามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภท แต่ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงอันตรายต่อสุขภาพแล้ว สามารถแบ่งประเภทของสารเคมีได้เป็น 1.สารเคมีที่ไวไฟ Flammable and Combustible วัตถุไวไฟ หมายถึง  วัตถุที่ง่ายต่อการติดไฟ และ เผาไหม้ ในที่ที่มีอากาศ ของเหลวไวไฟ หมายถึง ของเหลวที่มีจุดวาบไฟ ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 37.8 องศาเซลเซียส  ส่วนของเหลวติดไฟได้ หมายถึง ของเหลวที่มีจุดวาบไฟสูงกว่า หรือ เท่ากับ

Free Environmental Law Update

อัพเดทกฎหมายสิ่งแวดล้อม ฟรี!

รับสิทธิ์ง่ายๆ เพียงกรอก Email ของคุณด้านล่าง

เราจะส่งอัพเดทกฎหมายใหม่ที่ประกาศในราชกิจจา ประจำเดือน โดยจะคัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อให้ท่านสะดวกในการนำไปประเมินความสอดคล้องในองค์กรของท่านต่อไป

Sign up for free