Your Environmental
Management Must Be Better

“เราอยากให้การจัดการสิ่งแวดล้อมของคุณดีขึ้น”

+ 0
ครั้งการให้บริการ
0
ลูกค้า
0
ผู้ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม
0 %
ลูกค้าพึงพอใจ

Update : 31-12-2021

One-Stop Services

บริการ
ครบวงจร

การจัดการสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยงานที่เกี่ยวข้องกันหลายด้าน โดยเราไม่สามารถทำเองได้ทั้งหมด จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาซัพพลายเออร์ หรือผู้ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมหลายรายเพื่อมาดำเนินการ มันน่าจะดีกว่าไหม หากคุณสามารถจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมดได้ด้วยการติดต่อเราเพียงที่เดียว

LABORATORY

บริการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม แบบครบวงจร ด้วยความร่วมมือกับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐาน และผ่านเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ

Because You are Unique

เพราะว่าคุณ
แตกต่างกัน

เราได้ออกแบบบริการที่เหมาะกับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ โดยพัฒนามาจากประสบการณ์ที่ได้ร่วมทำงานกับกลุ่มธุรกิจเฉพาะด้านต่างๆ ให้คุณสามารถปฏิบัติตามไปได้ทีละขั้นตอน ตามโซลูชั่นที่เราได้ออกแบบไว้

six steps to success

THE
SIAMMAT
WAY

With the goal of being trusted environmental partner we developed the working process to make sure all environmental problem will be solved legally and efficiency.

01

Data Collection

ในขั้นตอนแรกทางทีมงานสยามแมทฯ จะทำการรวบรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมโดยทีมงานจะทำการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสำคัญจากทุกภาคส่วน รวมทั้งเงื่อนไขและข้อกำหนดจากทางลูกค้าเพื่อนำมาประมวลผลออกแบบวิธีการจัดการที่เหมาะสมถูกต้องตามหลักกฎหมายต่อไป

02

Data Analysis

การวิเคราะห์ข้อมูล สยามแมทฯ จะนำข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดรวมถึงการนำข้อมูลจาก Siammat knowledge base เพื่อนำมาประมวลผลและวิเคราะห์ ออกแบบรูปแบบการจัดการที่เหมาะสมต่อไป

03

Design Solution

หลังจากที่เราได้ทำการเก็บรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว สยามแมทฯจะจัดการประชุมโดยรวบรวมบุคลากรทุกภาคส่วนเพื่อคิดวิเคราะห์หารูปแบบการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นให้เหมาะสม

04

ESP Procurement

หลังจากทางสยามแมทฯได้เสนอรูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับทางลูกค้าแล้วทางเราจะจัดหาผู้ให้บริการสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบริการโดยเลือก ESP ความเชี่ยวชาญของแต่ละ ESP ว่าเหมาะสมกับงานประเภทใด มีความชำนาญด้านไหน ดำเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดของทางลูกค้าและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและมีประสิทธิภาพ

05

Service with Quality Control

ระบบควบคุมคุณภาพที่ทางสยามแมทฯได้ทำการออกแบบระบบควบคุมการทำงาน โดยในขั้นตอนแรกทางวิศวกรสิ่งแวดล้อมจะทำการวางแผนขั้นตอนการทำงาน รวมถึงระบบการควบคุมการทำงานส่งกลับให้ลูกค้า เมื่อถึงเวลาปฏิบัติการจริงนอกจากการมีวิศวกรเข้าไปควบคุมการทำงานทุกขั้นตอนแล้วทางสยามแมทฯยังได้จัดเตรียมเอกสารเพื่อควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามขั้นตอน ถูกหลักการ และมีประสิทธิภาพ

06

Operation Report

เอกสารรายงานผลการปฏิบัติการจริง โดยวิศวกรสิ่งแวดล้อมของทางบริษัทจะเป็นผู้จัดทำและตรวจสอบรายงานการดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย

 

.

พวกเราพร้อมช่วยคุณแก้ปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

We have lots of experience

We have lots of Knowledge

กำจัดกากอุตสาหกรรม

ความสำคัญในการกำจัดกากอุตสาหกรรม

กากอุตสาหกรรมมีหลายประเภททั้งชนิดที่ไม่มีอันตรายอย่างกากอาหาร หรือเศษไม้ต่างๆ ซึ่งสามารถจัดการด้วยวิธีการทั่วไป แต่ชนิดที่ต้องได้รับการจัดการเป็นพิเศษคือกากอุตสาหกรรมอันตราย (Hazardous waste) หรือของเสียที่ไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบของสารที่ทำให้เกิดอันตราย หรือมีลักษณะเป็นสารเคมีอันตราย จำเป็นต้องดำเนินการกำจัดกากอุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างเหมาะสม ได้แก่ การกำจัดกากอุตสาหกรรม สารไวไฟ หรือน้ำมันประเภทต่าง ๆ (Ignitable substances) เป็นกากอุตสาหกรรมที่มีน้ำมันเตา กากน้ำมัน น้ำมันปนเปื้อน น้ำมันที่ใช้งานแล้ว น้ำมันเครื่องที่ใช้งานแล้ว สารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน (Corrosive Substances) เช่น

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ทำความรู้จักกับผู้ควบคุมมลพิษ และระบบบำบัดน้ำเสีย

ผู้ควบคุมมลพิษ และระบบบำบัดน้ำเสียคือ ผู้ได้รับอนุญาตในการทำหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล ดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ อากาศ รวมถึงกากอุตสาหกรรมด้วย หรือควบคุมการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้สำหรับการควบคุม บำบัด หรือกำจัดมลพิษชนิดต่าง ๆ ที่ติดตั้งสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษภายในโรงงาน คุณสมบัติของผู้ควบคุมมลพิษ และระบบบำบัดน้ำเสีย คุณสมบัติตามประกาศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม การจะเป็นผู้ควบคุมมลพิษ และระบบบำบัดน้ำเสียนั้น จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตรงตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด ดังนี้ค่ะ วุฒิการศึกษาต้องจบไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี

Free Environmental Law Update

อัพเดทกฎหมายสิ่งแวดล้อม ฟรี!

รับสิทธิ์ง่ายๆ เพียงกรอก Email ของคุณด้านล่าง

เราจะส่งอัพเดทกฎหมายใหม่ที่ประกาศในราชกิจจา ประจำเดือน โดยจะคัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อให้ท่านสะดวกในการนำไปประเมินความสอดคล้องในองค์กรของท่านต่อไป

Sign up for free