learn about our history

About Us

Who are we?

SIAMMAT
เราคือ

เราเป็นบริษัท ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมปัญหามลพิษ        ทั้ง 3 ด้าน น้ำ อากาศและกากของเสีย  อีกทั้งยังมีบริการด้านต่างๆ  อาทิเช่น ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย กำจัดกากอุตสาหกรรม ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานพื้นที่อับอากาศ ซึ่งเป็นบริการที่สามารถตอบโจทย์กับลูกค้าที่หลากหลายได้อย่างครบวงจร 

 

เราได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 โดยให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร ตอบสนองทุกประเภทกิจการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน บริษัทนำเข้าและส่งออก ฯลฯ

บริษัท ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

Since 2006

กว่า 15 ปี ตั้งแต่พ.ศ. 2548 ที่ บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จำกัด ได้ดำเนินการเป็นที่ ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษ โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากการรวมตัวกันของกลุ่มบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสบการณ์ ความชำนาญและเชี่ยวชาญใน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีความมุ่งหมายที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ตามหลักจรรยาบรรณและกฎหมาย เพื่อประโยชน์ต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและบริษัทที่เราให้คำปรึกษา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้น อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร พร้อมทั้งให้การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ บริษัทขนส่งมากประสบการณ์ เชี่ยวชาญด้านการขนส่งและการกำจัดกากของเสียอุตสากรกรรม อีกทั้งร่วมมือกับเครือข่ายบริษัทผู้รับกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรม โดยทางบริษัทฯ มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมที่จะคอยให้คำปรึกษาและดูแลตลอดการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้นพร้อมขยายงานบริการให้ครอบคลุมมากขึ้น สยามแมทฯ ได้ขยายงานบริการให้รองรับลูกค้า โดยเป็นบริษัท ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ที่ให้บริการ ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดอากาศ หรือระบบการจัดการของเสียอุตสาหกรรม, ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย, กำจัดกากอุตสาหกรรม, ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย โดยวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่เชี่ยวชาญ

โดยปัจจุบัน บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จำกัด ยังคงเดินหน้าขยายขอบเขตการให้บริการให้มากขึ้น และพร้อมให้คำปรึกษาและให้บริการทุกด้านของการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อไป

 

ให้โอกาสเราได้ใช้ประสบการณ์ 15 ปีของเรา เพื่อดูแลคุณ

ปรึกษาเราได้ทุกเรื่องด้านสิ่งแวดล้อม

important things you should know

Questions And Answers

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Free Environmental Law Update

อัพเดทกฎหมายสิ่งแวดล้อม ฟรี!

รับสิทธิ์ง่ายๆ เพียงกรอก Email ของคุณด้านล่าง

เราจะส่งอัพเดทกฎหมายใหม่ที่ประกาศในราชกิจจา ประจำเดือน โดยจะคัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อให้ท่านสะดวกในการนำไปประเมินความสอดคล้องในองค์กรของท่านต่อไป

Sign up for free

Malcare WordPress Security