Solution for Housing Estate

หมู่บ้านจัดสรร

we are good at what we do

We Are Here
To Assist

ประเภทธุรกิจหมู่บ้านจัดสรร เป็นกลุ่มประเภทธุรกิจถือว่าเป็นแหล่งก่อกำเนิดมลพิษ ที่มีกฎหมายออกมาให้ทางธุรกิจประเภทนี้ปฏิบัติตาม เนื่องจากเป็นแหล่งรวมที่พักอาศัยที่มีประชากรอาศัยจำนวนมาก จึงถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษอีกประเภทหนึ่ง ที่ต้องมีการควบคุม ดูแลให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  โดยทาง SIAMMAT ได้มีการ รวบรวมบริการต่างๆ ไว้ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้ เพื่อให้ลูกค้าได้ดำเนินการตามแนวทางที่ทางเราได้รวบรวมไว้ให้ โดยมีบริการทั้งหมดที่เหมาะสม ดังนี้

CONSULTANT

> รายงานผู้ควบคุมประจำเดือน

> ทส 1, 2

> อัพเดทกฎหมายสิ่งแวดล้อม
hostpal

LABORATORY

> ตรวจวิเคราะห์ น้ำเข้า, น้ำออก และน้ำทิ้ง ตรวจวัดตามพารามิเตอร์ที่กฎหมายกำหนด หรือตามความต้องการของลูกค้า

> ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

> ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
hospital
 • บริการรับกำจัดขยะอันตราย และสารเคมีเสื่อมสภาพโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในธุรกิจการให้บริการบำบัดและการกำจัดลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าการบริการของเราเป็นไปด้วยความถูกต้องปลอดภัยโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก
 • ตรวจสอบสถานการณ์เดินเครื่องจักรเป็นประจำทุกวัน
 • ตรวจสอบสถานะของระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ตรวจเช็คคุณสมบัติของน้ำ เช่น การวัดค่า pH, DO ในถังเติมอากาศ, SV30 ในถังเติมอากาศ และตรวจเช็คคลอรีนในน้ำทิ้งสุดท้าย
 • ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมในระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ให้บริการดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียโดยเน้นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(Preventive Maintenance) โดยจัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรตามช่วงเวลาที่เหมาะสม

 • บริการซ่อมแซมเครื่องจักรในระบบบำบัดน้ำเสีย

 • บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดในระบบบำบัดน้ำเสีย

 • บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย

 • บริการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทำงานที่ผิดปกติของระบบบำบัดน้ำเสีย

 • บริการล้างทำความสะอาด (CLEANING) บ่อบำบัดน้ำเสีย ดูดบ่อเกรอะ ล้างบ่อดักไขมัน ล้างแท็งก์ ล้างถังอับอากาศ
 • บริการงานทำความสะอาด บ่อน้ำสำรอง ในพื้นที่อับอากาศ งานที่อับอากาศ (CONFINED SPACE) โดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการทำงานในที่อับอากาศ มีใบอนุญาตทำงานในที่อับอากาศและอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศกการทำงานที่ผิดปกติของระบบบำบัดน้ำเสีย

หมายเหตุ: รายละเอียดการทำงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของลูกค้า

Environmental Plan Year

แผนงานด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี

Our Clients

ลูกค้าของเรา

jtekt-logo
บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ใช้บริการล้างทำความสะอาดระบบดักไอน้ำมัน และท่อ duct จากเครื่อง CNC
nippon steel logo
บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน ไพพ์ (ประเทศไทย) จำกัด ใช้บริการผู้ควบคุมทั้ง 3 ประเภท และตรวจวัดคุณภาพน้ำและอากาศ
Valeo-logo
บริษัท วาลีโอ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ใช้บริการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมทุกประเภทในโรงงาน พร้อม Support Manpower ทำการคัดแยกและจัดเก็บ ทำงานประจำอยู่ในโรงงาน
lactasoy logo
บริษัท แลคตาซอย จำกัด ได้ใช้บริการผู้ควบคุมน้ำ และ ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

ให้โอกาสเราได้ใช้ประสบการณ์ 15 ปีของเรา เพื่อดูแลคุณ

ปรึกษาเราได้ทุกเรื่องด้านสิ่งแวดล้อม

Free Environmental Law Update

อัพเดทกฎหมายสิ่งแวดล้อม ฟรี!

รับสิทธิ์ง่ายๆ เพียงกรอก Email ของคุณด้านล่าง

เราจะส่งอัพเดทกฎหมายใหม่ที่ประกาศในราชกิจจา ประจำเดือน โดยจะคัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อให้ท่านสะดวกในการนำไปประเมินความสอดคล้องในองค์กรของท่านต่อไป

Sign up for free

Malcare WordPress Security