Maintenance Service

บริการซ่อมบำรุงระบบบำบัด ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

stay connected

How We
Can Help

บริการดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดมลพิษ บริการดูแลระบบบำบัด ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีการจัดส่งทีมช่างผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบบำบัดว่าสามารถทำงานได้ตามปกติและเต็มประสิทธิภาพหรือไม่ ซึ่งการตรวจสอบนี้จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบ สามารถซ่อมบำรุงอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่เหมาะสม ลดความเสียหายของอุปกรณ์ และยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ได้อีกด้วย

 • ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบเคมี
 • ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบชีวภาพ
 • ระบบผลิตน้ำดี RO
 • ระบบผลิตน้ำดี DI
 • ระบบบำบัดอากาศ Wet Scrubber
 • ระบบบำบัดอากาศ Dust Collector

ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ​
บริการ ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ​

PREVENTIVE MAINTENANCE WWTP

บริการ ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

 • บริการตรวจสอบ ติดตั้ง และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น ปั๊มสูบน้ำเสีย เครื่องเติมอากาศ ปั๊มสูบตะกอน ปั๊มเติมเคมี pH Controller เป็นต้น
 • บริการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือเครื่องวัดต่างๆที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น pH Controller ,TDS Meter เป็นต้น
 • งาน Start up และ งาน Operate ระบบบำบัดน้ำเสียโดยสยามแมทฯ มีทีมงานบุคลากรคุณภาพ และประสบการณ์ ที่จะสามารถเข้าไป Operate ระบบภายในทุกพื้นที่ทำงาน
 • งานทำความสะอาดบ่อพักน้ำเสีย และ งานในพื้นที่อับอากาศโดยมีใบอนุญาตบุคลากรตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ ผู้อนุญาต,ผู้ควบคุม,ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือที่เหมาะสมได้มาตรฐานในการทำงานในพื้นที่อับอากาศ
 • งานดูดและกำจัดกากตะกอนน้ำเสีย ด้วยวิธีการกำจัดที่เหมาะสมพร้อมระบบขนส่งตะกอนของเสียที่ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริการงานซ่อมแซมและปรับปรุงระบบต่างๆ รวมถึงระบบบำบัดแบบ Septic Tank เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
 • งานแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดจากการทำงานผิดปกติของระบบบำบัดที่ติดตั้งตามโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำทิ้งเกินมาตรฐาน โดยทีมวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์

บริการดูแลระบบบำบัดอากาศ​
บริการดูแลระบบบำบัดอากาศ​

PREVENTIVE MAINTENANCE APCU

บริการดูแลระบบบำบัดอากาศ

 • บริการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบบำบัดอากาศเสีย ประเภทต่างๆ เช่น Wet Scrubber ,Duct collector, Cyclone เป็นต้น
 • การวางแผนการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • บริการล้างเปลี่ยน Media เปลี่ยนถุงกรอง และดูแลระบบท่อและ Hood ดูดอากาศ ให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
บริการล้างทำความสะอาด​
บริการล้างทำความสะอาด​

Cleaning

บริการล้างทำความสะอาด

 • งานทำความสะอาดบ่อพักน้ำเสีย และ งานในพื้นที่อับอากาศโดยมีใบอนุญาตบุคลากรตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ ผู้อนุญาต , ผู้ควบคุม , ผู้ช่วยเหลือ , ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือที่เหมาะสมได้มาตรฐานในการทำงานในพื้นที่อับอากาศ
 • งานดูดและกำจัดกากตะกอนน้ำเสีย ด้วยวิธีการกำจัดที่เหมาะสมพร้อมระบบขนส่งตะกอนของเสียที่ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ให้โอกาสเราได้ใช้ประสบการณ์ 15 ปีของเรา เพื่อดูแลคุณ

ปรึกษาเราได้ทุกเรื่องด้านสิ่งแวดล้อม

ทีมงาน Siammat ยินดีให้บริการด้าน กำจัดกากอุตสาหกรรม

Free Environmental Law Update

อัพเดทกฎหมายสิ่งแวดล้อม ฟรี!

รับสิทธิ์ง่ายๆ เพียงกรอก Email ของคุณด้านล่าง

เราจะส่งอัพเดทกฎหมายใหม่ที่ประกาศในราชกิจจา ประจำเดือน โดยจะคัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อให้ท่านสะดวกในการนำไปประเมินความสอดคล้องในองค์กรของท่านต่อไป

Sign up for free

Malcare WordPress Security