Waste Management From Marine

บริการกำจัดของเสียจากเรือเดินสมุทร

stay connected

How We
Can Help

ทีม Siammat ของเราได้มีบริการกำจัดของเสียจากเรือเดินสมุทร เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าสายเรือนานาชาติ โดยทางเรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ที่สามารถให้บริการได้อย่าง One Stop Service ตั้งแต่ให้คำปรึกษาต่างๆ การดำเนินงาน การเดินเอกสาร และประสานงานกับทางหน่วยงานราชการ 

        Siammat ได้มีบริการกำจัดของเสียจากเรือ เป็นบริการที่มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้า   สายเรือ ที่ต้องการกำจัดของเสียจากเรือ เช่น กากน้ำมันจากเครื่องจักร น้ำมันเครื่อง  และน้ำมันไฮโดรลิกที่ใช้แล้ว น้ำล้างถังระวางบรรทุกของเรือ บรรทุกน้ำมันหรือ        เรือบรรทุกสารเคมีเหลว น้ำสกปรก น้ำถ่วงเรือสกปรก น้ำมันและสารผสมอื่นๆ จากเรือ โดยทาง บริษัทฯ ได้ให้บริการท่าเรือทุกเขตพื้นที่ เช่น ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด, ท่าเรือน้ำลึกประจวบคิรีขันธ์, ท่าเรือกรุงเทพ, ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นต้น

        ทางบริษัทฯ สามารถให้บริการ ตั้งแต่การสำแดงของเสียเรือ แจ้งความประสงค์ในการจัดการของเสียกับท่าเรือ รวมไปถึงรายงานต่อเจ้าของเรือ หรือตัวแทน เพื่อยื่นคำร้องขออนุญาตทำการขนถ่ายสิ่งที่อันตราย (แบบ ท. 31/46) โดยยื่นต่อสำนักงาน  เจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 ก่อนจะทำการขนถ่ายของเสียลงจากเรือภายใน 24 ชั่วโมง  อีกทั้งการขออนุญาตและชำระค่าธรรมเนียม ซึ่งทางบริษัทฯ ดำเนินการทุกขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมาตรฐานความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม โดย

  • ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ ก่อนการสูบถ่าย และขนถ่าย
  • ตรวจสอบร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน
  • มีแผนการป้องกันของเสียหกรั่วไหล และตกหล่นสู่แหล่งน้ำ

        ซึ่งเมื่อมีการขนส่งถึงปลายทางโรงงานรับกำจัด จนไปถึงการกำจัดที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งโรงงานผู้รับกำจัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับอนุญาตตามที่กรมเจ้าท่าประกาศเป็นรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สามารถให้บริการได้ เมื่อดำเนินการเรียบร้อย ทางบริษัทฯ จะออกเอกสาร Certificate และรายงานการกำจัด ให้กับทางเรือทุกครั้งที่มีกิจกรรมจัดเก็บของเสียดังกล่าว เพื่อยืนยันว่ามีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ให้โอกาสเราได้ใช้ประสบการณ์ 15 ปีของเรา เพื่อดูแลคุณ

ปรึกษาเราได้ทุกเรื่องด้านสิ่งแวดล้อม

Free Environmental Law Update

อัพเดทกฎหมายสิ่งแวดล้อม ฟรี!

รับสิทธิ์ง่ายๆ เพียงกรอก Email ของคุณด้านล่าง

เราจะส่งอัพเดทกฎหมายใหม่ที่ประกาศในราชกิจจา ประจำเดือน โดยจะคัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อให้ท่านสะดวกในการนำไปประเมินความสอดคล้องในองค์กรของท่านต่อไป

Sign up for free

Malcare WordPress Security