ประสิทธิภาพของบริษัทรับออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย

บริษัทออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย

บทนำเรื่อง การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย


ประเทศไทยได้ให้ความสนใจกับการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมน้ำเสียจากโรงงานหรือครัวเรือน ทำให้มีหลายฝ่ายเริ่มให้ความสำคัญกับการ ออกแบบ ระบบบำบัดน้ำเสีย และ การติดตั้งระบบบำบัดน้ำ ซึ่งน้ำเสียที่มีสิ่งเจือปนหรือจุนลินทรีย์มากมายในน้ำหากปล่อยลงสู่น้ำธรรมชาติจะทำให้คุณภาพน้ำในธรรมชาติเสียหายได้ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ ส่งผลเสียต่อประชาชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากลได้ จะต้องเป็นบริษัท ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเป็นที่ปรึกษางานด้านระบบบำบัดน้ำเสียทั้งการออกแบบและการติดตั้ง ในส่วนภาคอุตสาหกรรม อบต. เทศบาล หรือหน่วยงานราชการ เพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพส่งผลต่อการเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างปลอดภัย


หลักการการทำงานด้าน การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย


บริษัทที่ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากลนั้น บริษัทจะต้องมีหลักการอย่างไรในการทำงานการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย เรามาดู 7 หลักการดังต่อไปนี้

บริษัทรับออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย

1. เป็นที่ปรึกษาในเรื่องการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างเชี่ยวชาญ
บริษัทที่รับออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียควรมีผู้เชี่ยวชาญพร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบได้เป็นอย่างดี สามารถเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำที่ดีแก่ลูกค้า


2.มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัทที่ได้มาตรฐานจะมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมมือ ที่สามารถจัดการกับระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นลูกค้าควรต้องตรวจสอบประสบการณ์การทำงานในด้านระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อสร้างความไว้วางใจ

3.เป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ( ผู้รับ เหมาระบบบำบัดน้ำเสีย หรือ บริษัท ระบบ บํา บัด น้ำ เสีย )
ในการทำงานด้านระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบ การติดตั้งระบบต่าง ๆ จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกรคอยควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดแต่อย่างใด


4.มีเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน
ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย ดังนั้นบริษัทจะต้องมีเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ สามารถทนต่อสารเคมี สารอันตรายได้เป็นอย่างดี


5.มีการประเมินหน้างาน
บริษัทจะต้องมีการประเมินน้ำเสียหน้างานก่อนเพื่อความชัดเจนและสามารถจัดหาระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมได้ และสามารถกำหนดค่าใช้จ่ายคร่าว ๆ ได้


6.บริษัทใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม
ในการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเป็นเรื่องค่อนข้างยาก จะต้องพยายามควบคุมไม่ให้เกิดมลพิษทางน้ำอีก ทางบริษัทต้องมีการควบคุมและใส่ใจขั้นตอน ระมัดระวังไม่ให้น้ำเสียลงสู่แม่น้ำเด็ดขาด เพราะจะสร้างความเดือดร้อนแก่คนรอบข้าง


7.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเหมาะสม
ลูกค้ามักจะตั้งงบประมาณในใจในการใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อไม่ให้เกินงบที่ตั้งไว้ บริษัทควรจะประเมินหน้างานให้ละเอียดชัดเจน สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายได้อย่างละเอียด เพื่อตรวจสอบราคาได้

ระบบบำบัดน้ำดีและน้ำเสีย

บริษัทรับออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย


ในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย จะต้องอาศัยบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรงในการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล สามารถช่วยบำบัดน้ำเสียได้จริง ไม่ไหลลงสู่แม่น้ำลำคลอง หรือน้ำธรรมชาติ เพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพส่งผลต่อการเพิ่มระดับคุณภาพในการดำรงชีพของประชาชนให้อยู่ได้อย่างปลอดภัย หากท่านสนใจใช้บริการกรุณาติดต่อทีมงาน Siammat รับออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน

อ่านเรื่องอื่นๆได้ที่ Blog

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin

More Posts

การป้องกันสารพิษอันตรายนอกโรงงานอุตสาหกรรม

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineการป้องกันสารพิษอันตราย เป็นหน้าที่อันสำคัญของโรงงานอุตสาหกรรม ที่จะต้องมีวิธีการจัดการและควบคุมป้องกันอันตรายจากสารพิษอย่างมีประสิทธิภาพ ในโรงงานอุตสาหกรรมมีมากมายหลายประเภท แต่ละประเภทมีขบวนการผลิตที่ไม่เหมือนกัน ใช้สารพิษต่างกัน ดังนั้น การป้องกันสารพิษอันตรายแต่ละโรงงาน จึงต้องพิจารณาเป็นราย ๆ ไป  โดยคำนึงถึงความจำเป็นและพื้นฐานความแตกต่างดังกล่าว แต่โดยหลักการทั่วไป เราต้องพิจารณาควบคุมป้องกันอันตรายจากสารพิษ ดังนี้ 1.การควบคุมที่ต้นตอของสารพิษ Source เป็นวิธีแรกที่ควรเลือก และจะได้ผลโดยตรงในการป้องกันพิษจากสาร วิธีการคือ เลือกใช้สารอื่นทดแทน โดยการห้ามใช้สารพิษที่มีพิษมาก

ทำความเข้าใจกับ EIA Report Thailand

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineเพื่อเป็นการกำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบในทางลบด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องจัดทำ EIA Report Thailand ในการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป EIA Report Thailand ย่อมาจาก Environmental Impact Assessment Report หรือการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นการศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบจากการพัฒนาโครงการ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน และ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และใช้ในการประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการ EIA มีข้อดีคือ

ลักษณะของสารพิษที่ใช้ในขบวนการผลิต หรือสารพิษที่เกิดจากขบวนการผลิต

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineลักษณะสารพิษ หรือวัตถุอันตรายที่ใช้ในขบวนการผลิต หรือสารพิษที่เกิดจากขบวนการผลิต พิจารณาทางด้านฟิสิกส์ แล้วอาจแบ่งได้เป็นลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 1.ของแข็งแขวนลอยในอากาศ Dust ฝุ่นผงดินทราย Quartz และฝุ่นใยหิน Asbestos  เมื่อมนุษย์ปฏิบัติงานในสิ่งแวดล้อมที่มีฝุ่นผง และใยหิน เวลาหายใจเข้าไป สิ่งเหล่านี้จะเข้าไปฝังในเนื้อเยื่อปอด นานเข้าจะทำให้เกิดอาการเหนื่อย หอบหายใจขัด เป็นสาเหตุให้เกิดโรคปอดที่เกิดฝุ่นผงดินทราย เรียก ซิลิโคซีส

ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายที่ควรเรียนรู้ไว้

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineโรงงานอุตสาหกรรมควรมีระบบหรือขั้นตอนการจัดการสารเคมีอันตรายอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันและไม่ทำให้ประชาชนผู้อาศัยต้องได้รับสารพิษ หรือเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ อาจจะเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับประชาชนทั่วไปที่จะต้องเสี่ยงกับการสัมผัสสารเคมีอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม แต่ก็อาจจะต้องสัมผัสกับสารเคมีอันตรายเหล่านี้ได้ หากโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีความรับผิดชอบในการกำจัดสารเคมีอันตรายเหล่านี้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน ฉะนั้นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต้องรับผิดชอบต่อการกำจัดสารเคมีและทำให้ถูกต้องตาม พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 สารเคมีอันตราย คืออะไร หมายถึง สารหรือวัตถุที่มีคุณสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพโดยตัวของมันเอง เมื่อสัมผัสกับสารอื่นแล้วก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ต่อทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม สารเคมีอันตราย ตามพรบ.วัตถุอันตราย 2535 มี

Send Us A Message

Free Environmental Law Update

อัพเดทกฎหมายสิ่งแวดล้อม ฟรี!

รับสิทธิ์ง่ายๆ เพียงกรอก Email ของคุณด้านล่าง

เราจะส่งอัพเดทกฎหมายใหม่ที่ประกาศในราชกิจจา ประจำเดือน โดยจะคัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อให้ท่านสะดวกในการนำไปประเมินความสอดคล้องในองค์กรของท่านต่อไป

Sign up for free