ฝุ่นเจ้าปัญหา ภาค 1

ฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 กลายเป็นมลพิษอากาศ (Air Pollution) ที่ก่อให้เกิดปัญหาเป็นวงกว้างกลายเป็นปัญหาระดับชาติไปเสียแล้ว เจ้าฝุ่นนี้สามารถผ่านเข้าไปในปอด (Respirable-sized particles) จะสะสมจนทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพได้