ข้อความน่ารู้ของระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ แบบ Onsite

วันนี้แอดขอนำเสนอระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่ (Onsite Treatment) ชนิดระบบบ่อกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter) เนื่องจากเป็นระบบที่ก่อสร้างได้ง่าย และในปัจจุบันมีเป็นการทำเป็นถังสำเร็จรูปจำหน่ายทำให้สะดวกในการติดตั้ง