มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ กากของเสียอุตสาหกรรม ตอนที่ 1

มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ กากของเสียอุตสาหกรรม ตอนที่ 1 เส้นทางการกำจัด กากของเสียอุตสาหกรรม ต้องอาศัยหน่วยงานถึงสามฝ่ายในการกำจัด ได้แก่ โรงงานก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรม ผู้ขนส่งกาก และ โรงงานผู้รับบำบัดกำจัดกากอุตสาหกรรม ( บ. รับ กํา จัด กากอุตสาหกรรม ) กากของเสียอุตสาหกรรม หมายถึง สิ่งที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพ การผลิต การบำบัดมลพิษ การซ่อมบำรุงเรื่องจักร หรืออุปกรณ์จนถึงการรื้อถอน หรือ ก่อสร้างอาคารภายในบริเวณโรงงาน รวมถึงกากตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ของเสียอันตรายที่เกิดจากอาคารสำนักงาน ที่พักคนงานที่อยู่ภายในบริเวณโรงงาน หรือ ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต รวมถึงวัตถุดิบเสื่อมสภาพ ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ ของเหลือใช้ ภาชนะบรรจุของปนเปื้อน ประเทศไทยเรามีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องประมาณ 70,000 กว่าแห่ง แต่ละปีจะมีกากของเสียอุตสาหกรรม มากถึง 37 ล้านตัน ประเภทกากอุตสาหกรรม  แบ่งออกเป็นกี่ประเภท 1.กากของเสียอุตสาหกรรมอันตราย ( Hazardous waste ) หมายถึง […]

Free Environmental Law Update

อัพเดทกฎหมายสิ่งแวดล้อม ฟรี!

รับสิทธิ์ง่ายๆ เพียงกรอก Email ของคุณด้านล่าง

เราจะส่งอัพเดทกฎหมายใหม่ที่ประกาศในราชกิจจา ประจำเดือน โดยจะคัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อให้ท่านสะดวกในการนำไปประเมินความสอดคล้องในองค์กรของท่านต่อไป

Sign up for free

Malcare WordPress Security