ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ PRTR

ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ต้องแจ้งข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับสารมลพิษหรือสารเคมีในการประกอบกิจการโรงงาน มีใครบ้างลองมาดูกันค่ะ