Partnership – JLL & Schneider

JLL (Jones Lang LaSalle) ได้ใช้บริิการจัดการกากอุตสาหกรรมและขยะภายในโรงงาน Schneider ภายใต้แนวทาง Zero Landfill

ทางเลือกเพิ่มเติมการจัดการกับฝุ่นเจ้าปัญหา (ภาคต่อ)

บางท่านอาจหลีกเลี่ยงสภาวะการดำรงชีวิตหรือการทำงานที่มีฝุ่นขนาดเล็กอยู่รอบตัวไม่ได้จริง ๆ แอดจึงขอนำเสนอการปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานให้มีสภาพเป็น positive pressure ควบคู่กับการฟอกอากาศ ก็อาจจำเป็นนะคะ