ความรู้เรื่องเสียงดังจากการทำงาน

เสียงดัง….ใครคิดว่าไม่สำคัญ ซึ่งเสียงดังนั้นมีผลต่อชีวิตประจำวันมากจริง ๆ การได้รับฟังเสียงดังเกินกว่ากำหนดเป็นระยะนานเกินไป อาจทำให้สูญเสียสมรรถภาพการได้ยินชั่วคราวหรือถาวรได้ จึงควรป้องกันอย่างถูกวิธี