การกระจายตัวของควันจากปล่องควัน

การร้องเรียนเรื่องกลิ่นมักจะเกิดขึ้นบ่อย ๆ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดกลิ่นของมลสารเฉพาะตัวที่ปล่อยออกจากปล่องควันหรือปล่องระบายอากาศนั้น สังเกตได้ว่าการเดินทางของกลิ่นไม่แน่นอนในแต่ละวันและแต่ละฤดู วันนี้เรามาศึกษาลักษณะการกระจายของควันหรือมลสารที่ปล่อยออกจากปล่องควัน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการร้องเรียนจากชุมชนข้างเคียงกันค่ะ