ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

Siammat เป็นบริษัทรับบริการรับดูแลระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานและอาคารอุตสาหกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งที่ต้องทำในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อเป็นการกำจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ำ สารอินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน้ำเสีย ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียออกทิ้งไป และเพื่อช่วยให้มีน้ำดีน้ำใช้ที่ได้คุณภาพให้กับประชาชนได้ดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัย ระบบบำบัดน้ำเสีย หมายถึง การกำจัดหรือทำลายสิ่งปนเปื้อนในน้ำเสียให้หมดไป หรือ เหลือเล็กน้อยที่สุดให้ได้มาตรฐานที่กำหนด และ ไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ก่อนจะไปที่ การบำบัดน้ำเสีย เรามาทำความเข้าใจกับคำว่า น้ำเสีย กันก่อนว่าหมายถึงอะไร น้ำเสีย หมายถึง น้ำที่มีสิ่งเจือปนต่าง ๆ ในปริมาณที่สูง จนกระทั่งกลายเป็นน้ำที่ไม่เป็นที่ต้องการและนำพาความรังเกียจของคนทั่วไป ซึ่งน้ำเสียก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น แม่น้ำ ลำคลอง ซึ่งแหล่งน้ำเหล่านี้เป็นแหล่งรับของเสียที่มาจากแหล่งต่าง ๆ เมื่อเกินขอบเขตของการรับได้ของแหล่งน้ำนั้น ๆ จะก่อให้เกิดการเน่าเหม็น หรือเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำ ซึ่งสิ่งเจือปนที่ทำให้กลายเป็นน้ำเสียได้แก่ สารอินทรีย์ต่าง ๆ ทั้งที่ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำ กรดต่าง ๆ และเกลือชนิดต่าง ๆ ของแข็งหรือตะกอนแขวนลอย น้ำมัน ไขมัน แร่ธาตุที่เป็นพิษ ความร้อน สารที่ทำให้เกิดฟอง สารพิษต่าง ๆ ประเภทของน้ำเสีย […]