ความสำคัญในการกำจัดกากอุตสาหกรรม

กำจัดกากอุตสาหกรรม

กากอุตสาหกรรมมีหลายประเภททั้งชนิดที่ไม่มีอันตรายอย่างกากอาหาร หรือเศษไม้ต่างๆ ซึ่งสามารถจัดการด้วยวิธีการทั่วไป แต่ชนิดที่ต้องได้รับการจัดการเป็นพิเศษคือกากอุตสาหกรรมอันตราย (Hazardous waste) หรือของเสียที่ไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบของสารที่ทำให้เกิดอันตราย หรือมีลักษณะเป็นสารเคมีอันตราย จำเป็นต้องดำเนินการกำจัดกากอุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างเหมาะสม ได้แก่ การกำจัดกากอุตสาหกรรม สารไวไฟ หรือน้ำมันประเภทต่าง ๆ (Ignitable substances) เป็นกากอุตสาหกรรมที่มีน้ำมันเตา กากน้ำมัน น้ำมันปนเปื้อน น้ำมันที่ใช้งานแล้ว น้ำมันเครื่องที่ใช้งานแล้ว สารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน (Corrosive Substances) เช่น กรดที่ผ่านการใช้งานแล้ว กรดที่เสื่อมสภาพ น้ำมันผสมกรด สารที่ทำปฏิกิริยาได้ง่าย (Reactive Substances) เช่นกากปูนขาว ของเสียที่มีลักษณะเป็นตัวทำละลายอินทรีย์ สารพิษ (Toxic Substances) เช่นสีย้อมที่มีองค์ประกอบเป็นสารอินทรีย์ ของเสียที่มีสารประกอบซัลไฟด์ สารที่มีองค์ประกอบของสิ่งเจือปนที่เป็นอันตรายตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม เช่นของเสียที่มีส่วนประกอบของสารละลายจากโลหะหนัก แบตเตอร์รี่ชนิดที่ใช้ตะกั่ว นิเกิล แคดเมียม และอุปกรณ์ที่มีปรอทเป็นส่วนประกอบ การกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย                กากอุตสาหกรรมที่ไม่อันตราย เช่น กระดาษ, เศษเหล็ก ของเสียที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งแม้ว่ากากของเสียอุตสาหกรรมเหล่านี้จะไม่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม แต่หากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง จนเกิดการสะสมเป็นปริมาณมาก ๆ […]