ข้อดีข้อเสียของการใช้ถังเก็บน้ำใต้ดิน

น้ำใต้ดิน

               ถังเก็บน้ำใต้ดิน ถือเป็นวิธีการจัดการน้ำรูปแบบหนึ่งที่กำลังเป็นที่กล่าวถึงในวงกว้างเป็นอย่างมาก เพราะน้ำคือทรัพยากรสำคัญของสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกใบนี้ เพราะเป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตเกือบทุกประเภท รวมทั้งมนุษย์ด้วย ซึ่งในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการกักเก็บน้ำสมัยใหม่ ทำให้ภาวะคลาดแคลนน้ำเกิดขึ้นได้ยากขึ้น แต่ในพื้นที่ห่างไกลบางแห่งปัญหาการขาดแคลนน้ำก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้บ่อย ๆ จึงเกิดเป็นความจำเป็นที่จะต้องกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในยามจำเป็น ซึ่งการใช้ถังสำหรับเก็บน้ำเอาไว้ใต้ดินก้เป็นอีกวิธีการที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

น้ำใต้ดิน

ประเภทของถังเก็บน้ำใต้ดินโดยทั่วไปมีด้วยกัน 2 ประเภท ได้แก่

 1. ถังเก็บน้ำแบบคอนกรีต มักมีรูปแบบไม่แน่นอนสามารถปรับขึ้นรูปได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน มีความแข็งแรงทนทาน สามารถกักเก็บน้ำได้ในปริมาณมาก ๆ
 2. ถังเก็บน้ำแบบพลาสติก มักประกอบขึ้นจากพลาสติกชนิดพิเศษที่มีความคงทน แข็งแรง ไร้สารตกค้างที่เป็นอันตราย ตัวถังสามารถรองรับแรงกด และแรงกระแทกได้ดี

ข้อดีของถังเก็บน้ำใต้ดิน

 1. เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีขนาดเล็ก เพราะเมื่อถังบรรจุน้ำถูกนำไปเก็บเอาไว้บริเวณใต้ดินย่อมส่งผลให้พื้นที่หน้าดินยังว่าง สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
 2. อุณหภูมิน้ำในถังเก็บค่อนข้างคงที่ ในกรณีของถังเก็บน้ำที่อยู่บนผิวดินมักต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นแสงแดด สภาพอากาศที่แปรปรวน เผชิญพายุฝนฟ้าคะนอง หรือลมแรง ๆ ส่งผลให้อุณหภูมิของน้ำในแต่ละช่วงวันมีความแตกต่างกันมาก หลายครั้งอาจทำให้น้ำมีอุณหภูมิสูงจนยากต่อการนำไปใช้งาน แต่เมื่ออยู่ใต้ดินปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ส่งผลให้อุณหภูมิของน้ำค่อนข้างคงที่

ข้อเสียของถังเก็บน้ำใต้ดิน

 1. การติดตั้งค่อนข้างยุ่งยากและใช้เวลานาน เนื่องจากถังเก็บน้ำประเภทนี้จำเป็นต้องทำการขุดผิวดิน เพื่อฝังตัวถังเก็บน้ำลงไปใต้ดิน ส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการเตรียมผิวดินค่อนข้างนาน ยิ่งเป็นถังเก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่ รองรับน้ำที่มีน้ำหนักมาก ๆ ก็ยิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมฐานรากของพื้นที่รองรับถังให้แข็งแรงมากขึ้น ก็ยิ่งทำให้ใช้เวลาในการติดตั้งนานมากขึ้นเท่านั้น
 2. การดูแลรักษาทำได้ยาก แม้ว่าถังเก็บน้ำที่อยู่ใต้ดินจะเป็นถังสำหรับจัดเก็บน้ำสะอาด แต่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลรักษา และทำความสะอาดอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำที่จัดเก็บอยู่ในถังจะยังคงมีคุณภาพดีตลอดการใช้งาน โดยเฉพาะถังเก็บน้ำใต้ดินที่ทำจากคอนกรีตที่แม้จะแข็งแรงทนทาน แต่ก็มีโอกาสที่จะเกิดการรั่วซึมได้ง่าย โดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาดินทรุดในบริเวณที่ติดตั้งถังเก็บน้ำเอาไว้ เกิดเป็นความจำเป็นที่จะต้องทำระบบกันซึมเพื่อป้องกันปัญหาเอาไว้ด้วย

               อย่างไรก็ดีถังกักเก็บน้ำไม่ว่าจะเป็นบนดินหรือใต้ดินก็ล้วนมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาตามอายุการใช้งานด้วยกันทั้งนั้น ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงนอกเหนือจากข้อดีข้อเสียของถังเก็บน้ำที่เลือกใช้งานแล้วยังควรพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

 1. ปริมาณน้ำที่ใช้งาน เนื่องจากถังเก็บน้ำคืออุปกรณ์ที่ถูกนำมาใช้งานเพื่อกักเก็บน้ำให้ดเพียงพอกับการใช้งาน ดังนั้นการเลือกขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานจึงมีความสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างมาก โดยปริมาณการใช้น้ำของแต่ละคนเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 200 ลิตรต่อวันต่อคน ขนาดของถังเก็บน้ำใต้ดินจึงต้องนำปริมาณนี้ไปรวมกับจำนวนสมาชิกในครอบครัว และจำนวนวันที่ต้องการสำรองน้ำเอาไว้ให้เพียงพอ ตัวอย่างเช่นกรณีในบ้านมีผู้อยู่อาศัยทั้งหมด 4 คน ก็จะมีความจำเป็นในการใช้น้ำต่อวันอยู่ที่ 200 x 4 หรือก็คือ 800 ลิตร เมื่อต้องการเก็บน้ำเอาไว้ใช้สำรองอย่างน้อย 10 วัน ถังเก็บน้ำก็ควรมีขนาดไม่น้อยกว่า 800×10 หรือเท่ากับ 8,000 ลิตรนั่นเอง
 2. การรักษาคุณภาพของน้ำที่จัดเก็บ คุณภาพของน้ำจะสัมพันธ์กับคุณภาพของวัสดุที่นำมาใช้ประกอบเป็นถังน้ำใต้ดิน โดยมีหลักการพิจารณาและคำนึงถึงความปลอดภัย ดังนี้
 3. วัสดุประกอบถังมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. ต้องปราศจากการปนเปื้อนของสารพิษอย่างตะกั่ว ปรอทและโลหะหนัก
 4. การเลือกถังเก็บน้ำที่ผลิตจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค หรือมีคุณภาพในระดับ Food Grade สามารถนำน้ำที่จัดเก็บในถังไปประกอบอาหารได้อย่างปลอดภัย
 5. การเลือกถังเก็บน้ำใต้ดินจากเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต โดยเทคนิคการประกอบถังเก็บน้ำแบบที่เรียกว่า Compounding หรือนำความร้อนสูงมาทำให้เกิดแรงดันบีบอัดเนื้อสีให้ผสานเป็นเนื้อเดียวกันกับเม็ดพลาสติก ทำให้สีไม่หลุดลอกเมื่อสัมผัสกับน้ำเป็นเวลานาน ๆ น้ำที่เก็บเอาไว้จึงไร้สารปนเปื้อน
 6. ถังเก็บน้ำแบบทึบแสง แสงคือองค์ประกอบสำคัฯที่ตะไคร่น้ำใช้ในการเจริญเติบโต ดังนั้นแม้ว่าจะเป็นถังเก็บน้ำใต้ดินแต่ก็ควรทำจากวัสดุที่ทึบแสงเพื่อป้องกันการเกิดตะไคร้น้ำที่ส่งผลต่อโรคในระบบทางเดินอาหารและโรคผิวหนังได้

               เมื่อทราบเทคนิคและรายละเอียดของถังเก็บน้ำใต้ดินตามที่กล่าวมาแล้ว เชื่อว่าผู้ที่สนใจคงสามารถเลืกใช้งานถังเก็บน้ำได้เหมาะสมกับการใช้งาน และลักษณะพื้นที่ที่ต้องการติดตั้งได้เป็นอย่างดีแล้ว และสิ่งสำคัญที่ห้ามละเลยคือการรักษาความสะอาดของถังเก็บน้ำ เพราะจะส่งผลต่อสุขภาพและอนามัยของผู้ใช้งานน้ำที่กักเก็บเอาไว้โดยตรงอีกด้วย


สนใจ Siammat บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม จัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม กำจัดกากอุตสาหกรรม และ ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม มลพิษดินและ น้ำใต้ดิน

Your Environmental Management Must Be Better
“เราอยากให้การจัดการสิ่งแวดล้อมของคุณดีขึ้น”

ติดต่อเราได้ที่

Head Office
02-8137550-1
02-8137552

Amata City Chonburi
089-2012642

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin

More Posts

หลักการเลือกโรงงานบำบัดน้ำเสีย

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine               โรงงานบำบัดน้ำเสียคือผู้ให้บริการบำบัดน้ำเสียแทนผู้ประกอบการที่อาจมีปัญหาหรือข้อจำกัดในการบำบัดน้ำเสียด้วยตนเอง รวมถึงการจัดการบำบัดน้ำเสียจากชุมชนให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยผู้ประกอบกิจการที่จะสามารถดำเนินการบำบัดน้ำเสียได้นั้นจะต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดำเนินการบำบัดน้ำเสียได้ตรงตามมาตรฐานน้ำที่กฎหมายกำหนด ลดโอกาสการก่อมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม และลดโอกาสที่น้ำเสียเหล่านั้นจะส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย รูปแบบการให้บริการของโรงงานบำบัดน้ำเสีย รองรับการบำบัดน้ำเสียภาคอุตสาหกรรมหรือชุมชนแหล่งอุตสาหกรรมอย่างนิคมอุตสาหกรรมมักมีผู้ประกอบการที่หลากหลาย และมีข้อจำกัดในการบำบัดน้ำเสียบางประเภท โดยเฉพาะน้ำเสียที่มีค่าเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมในปริมาณมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นโลหะหนักที่มีความเป็นพิษสูง หรือน้ำเสียที่มีค่า pH สูง หรือต่ำจนเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ จำเป็นต้องผ่านกระบวนการบำบัดลักษณะพิเศษ เพื่อให้มีความปลอดภัยกับสภาพแวดล้อมในอนาคต หรือตามแหล่งชุมชนที่มีผู้คนอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมในชีวิตประจำวันของผู้คนเหล่านี้ มักสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างมาก

พื้นที่อับอากาศ

สุขภาพกับการทำงานใน “พื้นที่อับอากาศ”

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine               สุขภาพกับการทำงานในการทำงานนั้นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กัน โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในพื้นที่อับอากาศ ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานที่มีเนื้อที่จำกัด ทางเข้าออกคับแคบ จึงเกิดการระบายความร้อน และอากาศที่ไม่เพียงพอ จนเกิดการสะสมของสารเคมีที่เป็นพิษ สารไวไฟ ปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ตัวอย่างพื้นที่ลักษณะนี้ได้แก่ถังน้ำมัน ถังสำหรับหมักดอง ไซโล ท่อขนาดใหญ่ ถังน้ำ ถ้ำ บ่อ อุโมงค์ เตา หรือห้องใต้ดิน ซึ่งพื้นที่เหล่านี้แก๊สหรือไอที่เกิดขึ้นจะไม่สามารถระบายไปได้ ผู้ที่เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวอาจสูดดมเอาแก๊สพิษต่าง

บ่อบำบัดน้ำเสีย

สิ่งที่จะพิจารณาเมื่อต้องการทำบ่อบำบัดน้ำเสีย

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine               น้ำเสีย คือน้ำที่ผ่านกระบวนการใช้งานของมนุษย์จนมีคุณภาพที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่เกิดในกิจวัตรประจำวันอย่างการประกอบอาหาร การอาบน้ำชำระร่างกาย หรือการซักทำความสะอาดเสื้อผ้า กระบวนการภาคการเกษตร รวมถึงกระบวนการในภาคอุตสาหกรรมที่มักส่งผลให้เกิดปริมาณน้ำเสียในปริมาณมาก ๆ และเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมค่อนข้างสูง ซึ่งลักษณะและที่มาของน้ำเสียเหล่านี้คือตัวกำหนดว่าบ่อบำบัดน้ำเสียควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง                การบำบัดน้ำเสียคือการนำน้ำเสียมาผ่านกระบวนการขจัดสิ่งสกปรก และสารที่เป็นอันตรายต่าง ๆ ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำเสีย กระบวนการบำบัดน้ำเสียที่ดีควรปรับให้คุณภาพของน้ำเสียให้ได้มาตรฐานตรงตามกับที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ หรือสามารถนำกลับไปใช้งานได้ใหม่โดยไม่ก่อให้เกิดอันตายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยสิ่งที่ต้องพิจารณาเพื่อกำหนดขนาดและลักษณะของบ่อบำบัดน้ำเสียนั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ปริมาณของน้ำเสีย แน่นอนว่าปริมาณน้ำเสียในกิจกรรมต่าง

น้ำใต้ดิน

รูปแบบระบบเติมน้ำใต้ดินมีอะไรบ้าง และสำคัญอย่างไร

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine               น้ำใต้ดิน คือ น้ำที่ถูกกักเก็บเอาไว้ระหว่างช่องว่างของเม็ดแร่ ดินและหิน ซึ่งน้ำอาจไม่ลักษณะไม่อิ่มตัวหากช่องว่างที่กักเก็บไว้มีการเคลื่อนไหวระหว่างน้ำและอากาศมักเรียกว่าน้ำในดิน หรือ Soil Water แต่หากน้ำที่อยู่ใต้ดินอยู่ลึกลงไปมากจนอยู่ระหว่างช่องว่าง รอยแตกหรือโพรงของชั้นหินมักเรียกว่าน้ำบาดาล หรือ Ground Water ซึ่งหินที่โอบอุ้มน้ำที่อยู่ภายใต้ดินในลักษณะนี้มักมีลักษณะเป็นหินอุ้มน้ำเพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ได้ น้ำในบริเวณลักษณะอิ่มตัว แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมโดยรอบ หรือที่เรียกว่าวัฎจักรของน้ำระหว่างไอน้ำ น้ำบนดิน และน้ำที่อยู่ใต้ดินนั่นเอง                อย่างไรก็ดีบางครั้งน้ำใต้ดินอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำอย่างผิดปกติ

Send Us A Message

Free Environmental Law Update

อัพเดทกฎหมายสิ่งแวดล้อม ฟรี!

รับสิทธิ์ง่ายๆ เพียงกรอก Email ของคุณด้านล่าง

เราจะส่งอัพเดทกฎหมายใหม่ที่ประกาศในราชกิจจา ประจำเดือน โดยจะคัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อให้ท่านสะดวกในการนำไปประเมินความสอดคล้องในองค์กรของท่านต่อไป

Sign up for free