Confined Space คืออะไร เป็นอันตรายอย่างไร

พื้นที่อับอากาศคือพื้นที่ที่มีลักษณะจำกัดทางเข้าออก มีจำนวนน้อยหรือมีขนาดคับแคบ

อันตรายจากการทำงานในพื้นที่อับอากาศ หรือ Confined Space คืออะไร

ก่อนอื่นคงต้องทำความเข้าใจก่อนว่าพื้นที่อับอากาศคือพื้นที่ที่มีลักษณะจำกัดทางเข้าออก มีจำนวนน้อยหรือมีขนาดคับแคบ และมีการระบายอากาศได้ไม่เพียงพอ ส่งผลให้อากาศภายในพื้นที่ลักษณะนี้มีสภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะ และไม่ปลอดภัย มักไม่สามารถทำงานในพื้นที่อับอากาศได้อย่างต่อเนื่อง ลักษณะของพื้นที่นี้ได้แก่ อุโมงค์ ถ้ำ บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ห้องนิรภัย ถังบรรจุน้ำมัน ถังในกระบวนการผลิตขนาดใหญ่ ถังไซโล ท่อ เตา และภาชนะที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าไปได้ หรือลักษณะอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน โดยอันตรายที่เกิดในระหว่างการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศนั้นก็เกิดเนื่องมาจากปริมาณออกซิเจนที่ต่ำกว่าปกติ การปนเปื้อนของก๊าซ ไอ ละอองที่สามารถติดไฟหรือระเบิดได้ มีฝุ่นที่ติดไฟหรือระเบิดได้ในปริมาณที่สูงจนเกิดอันตรายได้ ค่าความเข้มข้นของสารเคมีบางชนิดที่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเหตุผลที่ทำให้เกิดอันตรายในพื้นที่ Confined Space คืออะไร

อันตรายในพื้นที่ Confined Space คืออะไร
อันตรายจากการทำงานในพื้นที่อับอากาศ

1. ระดับออกซิเจนที่ต่ำเกินไป


โดยทั่วไปในชั้นบรรยากาศของโลกจะมีระดับออกซิเจนอยู่ที่ 20.9% แต่ในบริเวณพื้นที่อับอากาศนั้นระดับของออกซิเจนจะอยู่ที่ต่ำกว่า 19.5% หรือมากกว่า 23.5% ซึ่งในกรณีที่ระดับออกซิเจนต่ำเกินไปนั้นจะส่งผลให้ร่างกายมีปริมาณออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายลดลง จนทำให้อวัยวะหลายส่วนได้รับอันตราย ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายจะถูกสะสมเพิ่มมากขึ้น ระดับพลังงานในร่างกายจึงลดลง และค่า pH (ความเป็นกรด ด่างในร่างกาย) ลดลงตามไปด้วย ร่างกายจึงเกิดปฏิกิริยาได้ทันทีที่ได้รับออกซิเจนในปริมาณที่ต่ำเกินไป แต่ระดับความรุนแรงก็อาจขึ้นกับสุขภาพร่างกาย และระยะเวลาที่ได้รับออกซิเจนน้อยเกินไป โดยอาการเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับออกซิเจนน้อยเกินไปคือรู้สึกสับสนมึนงง เหงื่อออกมากผิดปกติ การตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ จะแย่ลง การเคลื่อนไหวร่างกายลำบาก ขาดสมาธิ อาจเกิดปัญหาความจำเสื่อมชั่วคราว ดังนั้นหากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศเกิดอาการต่อไปนี้ ควรอพยพออกมาในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายที่รุนแรงมากขึ้น

2. การสะสมของก๊าซ ไอ และละอองไวไฟ

อากาศคือสิ่งที่มนุษย์เราสามารถสัมผัสได้ แต่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งในอากาศนั้นก็มีองค์ประกอบที่สามารถติดไฟได้ง่าย หรืออาจรุนแรงถึงการระเบิดได้ โดยลักษณะของก๊าซ ไอ หรือละอองที่ติดไฟได้ง่ายใน Confined Space คืออะไร ก๊าซ Hydrogen, Methane, iso-Butane(LPG), Propane, Benzene, Hydrogen sulfide หรือ Carbon monoxide ซึ่งเป็นก๊าซที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ แต่ในพื้นที่อับอากาศที่อากาศไม่สามารถถ่ายเทได้สะดวก อาจส่งผลให้ก๊าซ ไอ หรือละอองเหล่านี้เกิดการสะสมในปริมาณที่สูงจนติดไฟได้ง่าย ยิ่งเป็นการทำงานที่มีลักษณะของการเกิดประกายไฟอย่างงานเชื่อม งานโลหะ ก็ยิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการทำงานภายในพื้นที่อับอากาศให้มากขึ้น อาจต้องตรวจสอบสภาพอากาศภายในพื้นที่ปฏิบัติงานนั้น ๆ ก่อนเข้าปฏิบัติงานด้วย

3. การสะสมของฝุ่นที่ติดไฟ

อันตรายของฝุ่นละอองนอกจากอาการระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นภายใน Confined Space คืออะไร การระเบิดของฝุ่นละออง ซึ่งฝุ่นที่สามารถเกิดการระเบิดหรือติดไฟได้นั้นคือฝุ่นที่สามารถสันดาปได้ หรือเป็นฝุ่นที่มีอนุภาคขนาดเล็กกว่า 420 ไมโครเมตร และมีความเข้มข้นในอากาศที่เหมาะสม ซึ่งในพื้นที่อับอากาศที่มีการไหลเวียนของอากาศต่ำมีโอกาสที่จะมีปริมาณฝุ่นเหล่านี้มากจนถึงระดับที่เป็นอันตรายได้ โดยสามารถแบ่งประเภทของฝุ่นที่สามารถติดไฟได้ ดังนี้

ฝุ่นที่มีอินทรีย์สารเป็นส่วนประกอบ เช่น ฝุ่นแป้ง ฝุ่นไม้ ผงน้ำตาล เป็นต้น

ฝุ่นที่มีอินทรีย์สารสงเคราะห์เป็นส่วนประกอบ เช่น ฝุ่นพลาสติก ฝุ่นยา หรือสารเคมีฆ่าแมลง เป็นต้น

ฝุ่นถ่านและถ่านหิน ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงประเภทหนึ่ง

ฝุ่นที่มีโลหะเป็นส่วนประกอบ เช่น ผงอะลมิเนียม แมกนีเซียม สังกะสี

4. ค่าความเข้มข้นของสารเคมีที่เป็นอันตราย

สารเคมีคือธาตุหรือสารประกอบที่สามารถรวมตัวกันได้ด้วยพันธะทางเคมี ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เองในธรรมชาติ หรือมนุษย์สังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อการใช้งานบางประเภท ซึ่งอันตรายของสารเคมีในพื้นที่ Confined Space คืออะไร

เกิดอาการระคายเคืองตามผิวหนัง รู้สึกคัน แสบ ร้อน และพุพอง มักเกิดจากกรดชนิดต่าง ๆ ก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อนอย่างคลอรีน แอมโมเนีย และซัลเฟอร์ไดออกไซด์

ทำให้หมดสติได้ เป็นอาการที่เกิดจากสูดสารเคมีเข้าไปในปริมาณมากจนเกิดการแทนที่ออกซิเจนทำให้หมดสติ ตัวอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน และไซยาไนด์

เกิดอันตรายต่อระบบประสาท เช่นสารที่ระเหยได้ง่าย อย่างแอลกอฮอล์ เบนซินอะซิโตน อีเทอร์ หรือคลอโรฟอร์ม ซึ่งเมื่อสูดเข้าไปในปริมาณมาก ๆ ก็จะทำให้ปวดศีรษะ วิงเวียน และมึนงงได้

เกิดอันตรายต่อกระบวนการสร้างโลหิต เป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อรับสารเคมีในปริมาณมาก ๆ หรือได้รับอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เช่นสารตะกั่วที่จะทำให้ไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติไปได้ เกิดปัญหาโลหิตจางขึ้น

อันตรายต่อกระดูก เป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อรับสารเคมีในปริมาณมาก ๆ หรือได้รับอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเช่นเดียวกับสารเคมีที่มีผลต่อเลือก เช่นฟอสฟอรัส หรือแคลเซียมที่ทำให้กระดูกผิดรูป หรือทำให้กระดูกเปราะแตกง่าย เป็นต้น

อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น ฝุ่นทราย ฝุ่นถ่านหิน ที่ทำให้ยากต่อการหายใจ เป็นต้น

               เมื่อทราบรายละเอียดแล้วว่าอันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้นภายใน Confined Space คืออะไร ก็มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานจะมีความปลอดภัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ


บทสรุป

เหตุผลที่ทำให้เกิดอันตรายในพื้นที่ Confined Space คืออะไร

พื้นที่อับอากาศคือพื้นที่ที่มีลักษณะจำกัดทางเข้าออก มีจำนวนน้อยหรือมีขนาดคับแคบ

1. ระดับออกซิเจนที่ต่ำเกินไป
2. การสะสมของก๊าซ ไอ และละอองไวไฟ
3. การสะสมของฝุ่นที่ติดไฟ
4. ค่าความเข้มข้นของสารเคมีที่เป็นอันตราย

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin

More Posts

พื้นที่อับอากาศ

สุขภาพกับการทำงานใน “พื้นที่อับอากาศ”

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine               สุขภาพกับการทำงานในการทำงานนั้นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กัน โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในพื้นที่อับอากาศ ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานที่มีเนื้อที่จำกัด ทางเข้าออกคับแคบ จึงเกิดการระบายความร้อน และอากาศที่ไม่เพียงพอ จนเกิดการสะสมของสารเคมีที่เป็นพิษ สารไวไฟ ปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ตัวอย่างพื้นที่ลักษณะนี้ได้แก่ถังน้ำมัน ถังสำหรับหมักดอง ไซโล ท่อขนาดใหญ่ ถังน้ำ ถ้ำ บ่อ อุโมงค์ เตา หรือห้องใต้ดิน ซึ่งพื้นที่เหล่านี้แก๊สหรือไอที่เกิดขึ้นจะไม่สามารถระบายไปได้ ผู้ที่เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวอาจสูดดมเอาแก๊สพิษต่าง

บ่อบำบัดน้ำเสีย

สิ่งที่จะพิจารณาเมื่อต้องการทำบ่อบำบัดน้ำเสีย

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine               น้ำเสีย คือน้ำที่ผ่านกระบวนการใช้งานของมนุษย์จนมีคุณภาพที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่เกิดในกิจวัตรประจำวันอย่างการประกอบอาหาร การอาบน้ำชำระร่างกาย หรือการซักทำความสะอาดเสื้อผ้า กระบวนการภาคการเกษตร รวมถึงกระบวนการในภาคอุตสาหกรรมที่มักส่งผลให้เกิดปริมาณน้ำเสียในปริมาณมาก ๆ และเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมค่อนข้างสูง ซึ่งลักษณะและที่มาของน้ำเสียเหล่านี้คือตัวกำหนดว่าบ่อบำบัดน้ำเสียควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง                การบำบัดน้ำเสียคือการนำน้ำเสียมาผ่านกระบวนการขจัดสิ่งสกปรก และสารที่เป็นอันตรายต่าง ๆ ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำเสีย กระบวนการบำบัดน้ำเสียที่ดีควรปรับให้คุณภาพของน้ำเสียให้ได้มาตรฐานตรงตามกับที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ หรือสามารถนำกลับไปใช้งานได้ใหม่โดยไม่ก่อให้เกิดอันตายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยสิ่งที่ต้องพิจารณาเพื่อกำหนดขนาดและลักษณะของบ่อบำบัดน้ำเสียนั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ปริมาณของน้ำเสีย แน่นอนว่าปริมาณน้ำเสียในกิจกรรมต่าง

น้ำใต้ดิน

รูปแบบระบบเติมน้ำใต้ดินมีอะไรบ้าง และสำคัญอย่างไร

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine               น้ำใต้ดิน คือ น้ำที่ถูกกักเก็บเอาไว้ระหว่างช่องว่างของเม็ดแร่ ดินและหิน ซึ่งน้ำอาจไม่ลักษณะไม่อิ่มตัวหากช่องว่างที่กักเก็บไว้มีการเคลื่อนไหวระหว่างน้ำและอากาศมักเรียกว่าน้ำในดิน หรือ Soil Water แต่หากน้ำที่อยู่ใต้ดินอยู่ลึกลงไปมากจนอยู่ระหว่างช่องว่าง รอยแตกหรือโพรงของชั้นหินมักเรียกว่าน้ำบาดาล หรือ Ground Water ซึ่งหินที่โอบอุ้มน้ำที่อยู่ภายใต้ดินในลักษณะนี้มักมีลักษณะเป็นหินอุ้มน้ำเพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ได้ น้ำในบริเวณลักษณะอิ่มตัว แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมโดยรอบ หรือที่เรียกว่าวัฎจักรของน้ำระหว่างไอน้ำ น้ำบนดิน และน้ำที่อยู่ใต้ดินนั่นเอง                อย่างไรก็ดีบางครั้งน้ำใต้ดินอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำอย่างผิดปกติ

พื้นที่อับอากาศ

พื้นที่อับอากาศ (Confined Space) คืออะไร

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine               พื้นที่อับอากาศ (Confined Space) คือสถานที่ทำงานซึ่งมีเนื้อที่จำกัด ทางเข้าออกมักคับแคบ จึงส่งผลให้ความร้อนและอากาศระบายได้ไม่เพียงพอ จนเกิดการสะสมของสารเคมีที่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต หรือเป็นสารไวไฟ หรือมีระดับออกซิเจนที่ไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิต ลักษระของพื้นที่ที่มีลักษณะดังกล่าวได้แก่ถังบรรจุน้ำมัน ถังหมักด้วยจุลินทรีย์ ไซโลเก็บของแห้ง ท่อขนาดใหญ่ ถัง ถ้ำ บ่อ อุโมงค์ เตาขนาดใหญ่ หรือห้องใต้ดิน เมื่อแก๊สหรือไอที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่อับอากาศไม่สามารถระบายออกไปได้ ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ภายในอาจสูดดมแก๊สพิษที่สะสมอยู่ในบริเวณดังกล่าวเข้าไปในร่างกาย

Send Us A Message

Free Environmental Law Update

อัพเดทกฎหมายสิ่งแวดล้อม ฟรี!

รับสิทธิ์ง่ายๆ เพียงกรอก Email ของคุณด้านล่าง

เราจะส่งอัพเดทกฎหมายใหม่ที่ประกาศในราชกิจจา ประจำเดือน โดยจะคัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อให้ท่านสะดวกในการนำไปประเมินความสอดคล้องในองค์กรของท่านต่อไป

Sign up for free