Solution for industry

โรงงานอุตสาหกรรม

we are good at what we do

We Are Here
To Assist

โรงงานอุตสาหกรรม เป็นประเภทธุรกิจที่ก่อกำเนิดมลพิษสูง ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศน้ำ อากาศ รวมไปถึงของเสียต่างๆ ที่เกิดจากกระบวนการการผลิต เป็นต้น อีกทั้งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และเกิดความเดือดร้อนแก่บริเวณโดยรอบ ทำให้ทางกรมควบคุมมลพิษ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในข้อนี้ จึงได้มีการกำหนดกฎหมายต่างๆ ให้กับทางโรงงานแต่ละประเภทได้ปฏิบัติตามแนวทางกฎหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งทาง Siammat เป็น บริษัท ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ก็ได้ รวบรวมบริการทั้งหมดที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้ลูกค้าได้ดำเนินการตามแนวทางที่ทางเราได้รวบรวมไว้ให้ โดยมีบริการทั้งหมดที่เหมาะสม ดังนี้

CONSULTANT

> ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทั้ง 3 ด้าน น้ำ, อากาศ และกากฯ

> รายงานผู้ควบคุมประจำเดือน

> ทส 1, 2

> รว. 1, 2, 3

> อัพเดทกฎหมายสิ่งแวดล้อม
Industry

LABORATORY

> ตรวจวิเคราะห์ น้ำเข้า, น้ำออก และน้ำทิ้ง ตรวจวัดตามพารามิเตอร์ที่กฎหมายกำหนด หรือตามความต้องการของลูกค้า

> ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

> ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
industry
WASTE MANAGEMENT
> สก. 1, 2 และ 3

> กอ. 1

> รายงานการกำจัด
industry

MAINTENANCE

> ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักร ได้แก่ ปั๊มน้ำเสีย, เครื่องเติมอากาศ, เครื่องสูบตะกอนบำบัด, ปั๊มน้ำฝน และ ปั๊มทุกชนิด, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

> เติมเชื้อ จุลินทรีย์ และคลอรีน

> ตรวจสอบความหนาของตะกอนในบ่อพักน้ำเสีย
industry

CLEANING

> งานดูดตะกอนบ่อพักน้ำดี, น้ำเสีย และบ่อเติมอากาศ

> งานสูบล้างบ่อน้ำดี บ่อน้ำเสีย และบ่อเติมอากาศ
industry

หมายเหตุ: รายละเอียดการทำงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของลูกค้า

Environmental Plan Year

แผนงานด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี

บริษัท ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

Download :  Work Plan for Industry

Our Clients

ลูกค้าของเรา

jtekt-logo
บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ใช้บริการล้างทำความสะอาดระบบดักไอน้ำมัน และท่อ duct จากเครื่อง CNC
nippon steel logo
บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน ไพพ์ (ประเทศไทย) จำกัด ใช้บริการผู้ควบคุมทั้ง 3 ประเภท และตรวจวัดคุณภาพน้ำและอากาศ
Valeo-logo
บริษัท วาลีโอ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ใช้บริการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมทุกประเภทในโรงงาน พร้อม Support Manpower ทำการคัดแยกและจัดเก็บ ทำงานประจำอยู่ในโรงงาน
lactasoy logo
บริษัท แลคตาซอย จำกัด ได้ใช้บริการผู้ควบคุมน้ำ และ ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

ให้โอกาสเราได้ใช้ประสบการณ์ 15 ปีของเรา เพื่อดูแลคุณ

ปรึกษาเราได้ทุกเรื่องด้านสิ่งแวดล้อม

กำจัดสารเคมีจากห้องแลป

กำจัดสารละลายจากห้องแลป

กำจัดสารเคมีที่ใช้แล้ว

Free Environmental Law Update

อัพเดทกฎหมายสิ่งแวดล้อม ฟรี!

รับสิทธิ์ง่ายๆ เพียงกรอก Email ของคุณด้านล่าง

เราจะส่งอัพเดทกฎหมายใหม่ที่ประกาศในราชกิจจา ประจำเดือน โดยจะคัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อให้ท่านสะดวกในการนำไปประเมินความสอดคล้องในองค์กรของท่านต่อไป

Sign up for free

Malcare WordPress Security